XReach-etätukiratkaisu syntyi tehokkaan tiimin hyppysissä

Nora Nirhamo | 2023/06/01

XReachin tarina alkoi vuonna 2017 alun perin asiakkaan toiveesta. Sittemmin olemme kehittäneet etätukiratkaisua entisestään tehokkaan tiimin voimin. Tänä päivänä ratkaisu toimii muun muassa modernien älylasien kanssa. Lue koko tarina!

Arvostettu asiakkaamme otti Softabilityyn yhteyttä noin 5 vuotta sitten. Toiveena oli tuolloin kehittää sopiva etätukiratkaisu juuri heidän tarpeisiinsa, kun markkinoilla olevat valmisratkaisut eivät täyttäneet heidän tarpeitaan.

Yhteydenotto tuotti hedelmää ja melko nopeasti saimmekin ensimmäisen version XReach-etätukiratkaisusta luovutuskuntoon asiakkaalle vielä vuoden 2017 aikana.

Tänä päivänä kyseinen asiakas hyödyntää XReach-etätukiratkaisua laajasti: alusta on globaalissa tuotantokäytössä kolmella eri mantereella, ja sen käyttäjiä on jo nyt mittava määrä ja tuo määrä on voimakkaassa kasvussa.

Prosessin aikana kävi kuitenkin selväksi, että samankaltaisia tarpeita on myös muilla toimijoilla ja siksi varasimme itsellemme oikeuden kehittää ratkaisua eteenpäin myös muiden asiakkaidemme käyttöön. Lista ratkaisun ominaisuuksista on kasvanut kasvamistaan ja viimeisimpänä mukaan on tullut mm. tuki erilaisille älylaseille.

Yritykset voivat hyödyntää etätukiratkaisua monella tapaa. XReach on loistava apuväline etenkin nykyisessä maailmantilanteessa, jossa etäyhteys on arkipäivää.

Tänä päivänä ei myöskään ole itsestään selvää, että asiantuntija pääsee paikan päälle ratkomaan ongelmatilannetta. Näin ollen etäohjauksen merkitys korostuu.

– Koronapandemian takia työskentelytavat tulevat osittain pysyvästi muuttumaan, ja ihmiset ymmärtävät enemmän virtuaalisen yhteistyön mahdollisuudet, XR-liiketoimintayksikön johtaja Juha Asunmaa toteaa.

 

XReach on teollisuuden “Teams-ratkaisu”

XReach-etätukiratkaisu on osa Softabilityn XR-paveluita. XR-palveluihin kuuluvat virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus ja yhdistetty todellisuus. Softabilityn palveluita hyödynnetään esimerkiksi oppilaitoksissa ja teollisuudessa.

Softability toimittaa asiakkaalle XReach-valmisohjelmiston, jota voi käyttää sellaisenaan, mutta tuote on myös mahdollista räätälöidä asiakaskohtaisesti hyvinkin paljon. Siihen voidaan lisätä asiakaskohtaisia ominaisuuksia tai se voidaan integroida muihin asiakkaan järjestelmiin.

– Meillä on vähän poikkeuksellinen lähestymistapa. Yleensä ohjelmistotalot tekevät ohjelmistotuotteen, johon ei hirveästi tehdä muutoksia asiakaskohtaisesti. XReachissä me teemme muutoksia hyvinkin vahvasti asiakkaan toivomusten mukaan, Asunmaa kertoo.

Microsoft Teams, Google Meet ja Zoom ovat toimistokäyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja, jotka ovat tulleet monille tutuiksi etenkin viimeisen parin vuoden aikana. Kyseisten ohjelmistojen avulla helppo etäyhteys on mahdollinen – ainakin toimistotyössä.

Mutta soveltuvatko kyseiset ohjelmistot teollisuuden tarpeisiin, jossa vallitsevat erilaiset lainalaisuudet kuin konttoreissa?

– Käytännössä me teemme monipuolisempia teollisuuden ”Teams-ratkaisuja”, joissa käyttäjät voivat työskennellä yhdessä teknisessä käytännön työssä yhteistyöalustan kautta. XReach on ensimetreiltä saakka kehitetty teollisuuteen, eli siinä on huomioitu teollisuuden virtuaalisen yhteistyön tarpeet.

Alusta soveltuu hyvin esimerkiksi teollisuuden huoltotöihin, asennukseen, testaukseen sekä käyttöönotto- ja työturvallisuustarkastuksiin. Alustaa on mahdollista hyödyntää myös koulutustarkoituksiin. Etätuki ei hätkähdä hankaliakaan työskentelyolosuhteita, kuten kylmää, kuumaa, pölyistä tai kosteaa ympäristöä.

Vaikka XReach-etätukiratkaisu on alunperin suunniteltu teollisuuskäyttöön, sen mahdollisuudet ovat kuitenkin muiden XR-palveluiden tapaan laajat.

Lue myös, miten osaat valita parhaan etätukiratkaisun juuri teidän yrityksenne tarpeisiin.

 

XReach-etätukiratkaisun takana osaava ja tehokas tiimi

On selvää, että XReachin kaltainen järjestelmä kaipaa monenlaista osaamista ympärilleen. Heti alusta alkaen olikin tärkeää, että sen kehittämisessä ovat mukana juuri oikeat ihmiset oikeissa rooleissa.

Tiimissä on osaamista laidasta laitaan: pilvi-, web-, Unity ja mobiilisovellusosaamista. Softabilityn mobiili- ja web-kehityksen ammattilaisten senioriarkkitehtiosaaminen on vahvaa, kun taas projektin johto hallitsee hyvin prosessit ja laadunvarmistuksen. Tiimissä seniorit ja juniorit täydentävät sopivasti toisiaan.

Itse tuote, XReach-etätukiratkaisu, on pilvipalveluun perustuva alusta, jonka käyttöliittymässä hyödynnetään verkkoselainteknologiaa. Mobiilisovellus on tehty cross-platform-alustalla, ja ratkaisu tukee laajaa joukkoa erilaisia päätelaitteita.

Asunmaan mukaan alusta lähtien oli selvää, että tiedon täytyy tallentua pilvipalveluun, kun asiakas käyttää tuotetta.

– Markkinoilla on myös kevyempiä, applikaatiotyyppisiä etätukiratkaisuja. Niissä tietoa ei kuitenkaan tallenneta mihinkään, eli tietoa tietyllä tavalla menetetään. Samalla myös ongelmanratkaisutilanteet toistuvat.

 

XReachin avulla etäohjaus on helppoa – älylasit ovat extrahyöty

XReachissa etäohjaus tapahtuu virtuaalisesti, ja siinä on kaksi tasoa: reaaliaikainen yhteistyö ja myöhempi tallenteiden hyödyntäminen.

Kerrataan hieman, miten XReach-etätukiratkaisu toimii:

  • Kun kenttätyöntekijä kohtaa ongelman kentällä, hän voi ottaa etäyhteyden asiantuntijaan.
  • Asiantuntija näkee saman kuin työntekijäkin, eli esimerkiksi vioittuneen laitteen.
  • Asiantuntija voi auttaa työntekijää selvittämään tilanteen joko puheen avulla tai piirtämällä videokuvan päälle ohjeistuksia.
  • Jos kenttätyöntekijä tarvitsee molemmat kädet korjaustyötä varten, älylasit mahdollistavat sen. Tuote tukee RealWear HMT-1 älylaseja.
  • Etäohjausmateriaali tallentuu automaattisesti XReachin pilvipalveluun, jolloin kenttätyöntekijä voi hyödyntää sitä myöhemmin, mikäli ongelma toistuu. Tällöin hänen ei tarvitse soittaa uutta tukipuhelua asiantuntijalle.

 

Asunmaan mukaan etätukiratkaisussa tärkeintä on sen helppokäyttöisyys.

– Osa XReachin käyttäjistä on hyvin teknisiä taustaltaan, mutta he eivät ole välttämättä IT-natiiveja. Siksi alustan täytyy olla helppokäyttöinen.

XReachin yksi etu on myös sen monipuolisuus. Etäyhteys mahdollistaa yrityksen työntekijöiden lähettämisen tilanteisiin, joihin heitä ei normaalisti osaamisen puolesta vielä laitettaisi.

XReach myös kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi älylasit ovat nyt osa XReachia, sillä ne tulivat mukaan XReachiin alkuvuodesta 2021.

– Toki älylaseista on pitkin matkaa keskusteltu, mutta älylasit eivät olleet ensimmäinen asia, mitä tehdään.

Etäohjauksesta syntyneiden tallenteiden myötä yritys voi kouluttaa työntekijöitä tyypillisten ongelmatilanteiden kohtaamiseksi. Tallenteet tarjoavat myös kullanarvoista tietoa yritykselle: kun yrityksenne tietää, minkälaisiin ongelmatilanteisiin työntekijät yleensäkin törmäävät kentällä, tuotteita ja prosesseja on helppo kehittää.

XReach-etätukiratkaisu valloittaa parhaillaan maailmaa. Tähän saakka asiakkaiden palaute XReachista on ollut Asunmaan mukaan myönteistä:

– Softabilityn lähestymistapa on joustava, reagoimme nopeasti, kuuntelemme asiakasta ja teemme sen, mitä asiakas toivoo.

 

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Ota meihin yhteyttä!

Avainsanat:

Saattaisit olla kiinnostunut myös:

Kuinka valita paras etätukiratkaisu yrityksellenne?

Nora Nirhamo | 2023/05/10

Lisätty todellisuus, älylasit, sulautetut järjestelmät, pilvipalvelut – nykyaika tarjoaa monia vaihtoehtoja. Myös etätukiratkaisut ovat tätä päivää, mutta sopivan paketin valinta ei välttämättä ole niin helppoa. Kun hyvä etäyhteysalusta löytyy, se voi vaikuttaa positiivisesti koko yrityksen liiketoimintaan.

Lue postaus

Näin voit hyödyntää etätukiratkaisua

Nora Nirhamo | 2023/04/10

XReach-etätukiratkaisu herättää kiinnostusta maailmanlaajuisesti – eikä suotta, sillä alusta tarjoaa tehokasta kenttätyöskentelyä ja paremman tuottavuuden. Miten teidän yrityksenne voi hyödyntää etätukea?

Lue postaus

Etätukiratkaisu tuo useita hyötyjä yrityksenne liiketoiminnalle – joko sinä tunnet etätukiratkaisun?

Nora Nirhamo | 2023/03/10

Onko teidän yrityksessänne ollut joskus tilanne, jota oma huoltoryhmänne ei osannut ratkaista? Kaipasitteko tuolloin kipeästi ulkopuolisen asiantuntijan apua? Etätukiratkaisun avulla jopa toisella puolella maapalloa oleva asiantuntija voi auttaa kenttätyöntekijöitänne reaaliajassa. Mikä parasta, etätuki tarjoaa monia muitakin hyötyjä liiketoiminnallenne.

Lue postaus

XR Studion tarina

Nora Nirhamo | 2022/09/07

XR Studio on Softabilityn liiketoimintayksikkö, jonka kehittämät ratkaisut tukevat asiakkaiden liiketoimintaa uusilla teknologioilla, kuten lisätyllä todellisuudella (Augmented Reality AR), virtuaalitodellisuudella (Virtual Reality VR) ja yhdistetyllä todellisuulla (Mixed Reality MR). Lue miten XR Studio on saanut alkunsa!

Lue postaus

Etähuollon tukityökalut: Organisaatioiden välinen virtuaalinen kohtaamispiste asiantuntijoille

Nora Nirhamo | 2022/06/05

Sähköjärjestelmät ovat muuttumassa entistä älykkäämmiksi ja monimutkaisemmiksi. Vastatakseen näihin haasteisiin kenttätyöntekijät tarvitsevat uudenlaista osaamista ja tukea. Smart Otaniemessä Softability pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat kehittämällä räätälöityä etätukialustaa verkon kunnossapidon tueksi. Lue lisää!

Lue postaus
XRteknologioilla tehokkaampi pienemmillä kustannuksilla toteutettu palveluliiketoiminta

XR-teknologiat mahdollistavat tehokkaamman ja pienemmillä kustannuksilla toteutetun palveluliiketoiminnan

Nora Nirhamo | 2022/03/23

XR-teknologiat tarjoavat monia hyötyjä liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tämä tarkoittaa suurta kilpailuetua niille yrityksille, jotka ymmärtävät kyseisten teknologioiden potentiaalin, ja hyödyntävät tai ovat aloittamassa hyödyntämään X-Realityä liiketoiminnassaan.

Lue postaus

Etätukiratkaisulla kerätyn datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä

Nora Nirhamo | 2022/01/18

Softabilityn Mikko Luukkonen oli puhumassa Data Business Forum 2020 -virtuaalitapahtumassa siitä, miten etätukiratkaisulla kerättyä dataa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Studiohaastattelu on katsottavissa kokonaisuudessaan artikkelin lopussa.

Lue postaus

VIESTI -etäneuvontaratkaisu helpottaa teollisuuden huoltotöitä

Nora Nirhamo | 2021/12/13

Älykästä tikettijärjestelmää hyödyntävä reaaliaikainen video- ja audiokommunikointiratkaisu yhdistää asiantuntijat ja kenttähenkilökunnan ympäri maailmaa.

Lue postaus

Webinaari: XR-Teknologian terveiset maailmalta

Nora Nirhamo | 2021/10/23

Tähän webinaariin olemme koonneet joukon sekä maailmalta että oman kokemuksen kautta tulleita XR-käyttötapauksien ja -teknologioiden kärkiä. Katso webinaaritallenne, jossa kuulet missä kyseisten teknologioiden osalla mennään!

Lue postaus